Ngày 8/11/2019, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Hòa Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 21, tổ 12, đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 445, đường Hòa Bình, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô khách 15 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA đã qua sử dụng.

4. Địa điểm của tài sản đấu giá: tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 65.000.000 đồng (sáu mươi lăm triệu đồng).

6. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (gọi tắt là hồ sơ) và nộp đủ tiền đặt trước cho Trung tâm Đấu giá.

8. Địa điểm mua, nộp hồ sơ: tại Trung tâm Đấu giá.

9. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: từ ngày 25/10/2019 đến ngày 05/11/2019.

10. Mức tiền đặt trước phải nộp: 10.000.000 đồng/hồ sơ.

11. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 05/11/2019 đến ngày 06/11/2019.

12. Thời gian dự kiến mở cuộc đấu giá: từ 09 giờ ngày 08/11/2019.

13. Địa điểm mở cuộc đấu giá: tại Trung tâm Đấu giá.

14. Thông tin chi tiết khác: xin liên hệ với Trung tâm Đấu giá.