Ngày 8/11/2019, đấu giá vật chứng vụ án tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá lô tài sản là vật chứng vụ án tịch thu sung quỹ nhà nước vào ngày 8/11/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá. 

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Nhãn hiệu, quy cách

Số lượng

Ghi chú

I

Xe mô tô

1

Xe mô tô

cái

BKS 97B1 – 75052 nhãn hiệu Honda Wave RSX 109 màu trắng đen + Đăng ký xe mang tênNông Thiêm Tuấn

01

Hiện đang để tại kho UBND huyện Bạch Thông

2

Xe mô tô

cái

BKS 97B1-454.99 nhãn hiệu Honda Blade màu trắng đen

01

Xe mô tô đã qua sử dụng, cũ

3

Xe mô tô

cái

BKS 20B1-282.65 nhãn hiệu Yamaha màu trắng + Đăng ký xe mang tên Lưu Quang Thành

01

Xe mô tô đã qua sử dụng, cũ mua tu 2012

4

Xe mô tô

cái

BKS 33M9- 8764 nhãn hiệu Jupiterv màu xanh đen + Đăng ký xe mang tên Nguyễn Duy Tuân

01

Xe mô tô đã qua sử dụng, cũ

5

Xe mô tô

cái

BKS 97B1-557.85 + Đăng ký xe mô tô mang tên Thào Minh Tu

01

Xe mô tô đã qua sử dụng 2016

6

Xe mô tô

cái

BKS 97F3-3902 nhãn hiệu Majetsy

01

Xe mô tô đã qua sử dụng

7

Xe mô tô

cái

BKS 97F8-8567

01

Xe mô tô đã qua sử dụng

8

Xe mô tô

cái

BKS 97F4 – 7769 nhãn hiệu Yamaha Novo màu đen + Đăng ký xe mang tên Lê Văn Dũng

01

Xe mô tô đã qua sử dụng, cũ 2006

9

Xe mô tô

cái

BKS 97F8-6048 nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ đen + Đăng ký xe mang tên Dương Văn Lâm

01

Xe mô tô đã qua sử dụng, cũ

10

Xe mô tô

cái

BKS 97F2-8959 nhãn hiệu Suzuki viva màu xanh + Đăng ký xe mang tên Hoàng Văn Nhự

01

Xe mô tô đã qua sử dụng 2003

11

Xe mô tô

cái

BKS 97F5-4090 nhãn hiệu Wazelet màu đen xám

01

Xe mô tô đã qua sử dụng

12

Xe mô tô

cái

BKS 97F7 -8852 + Đăng ký xe + Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe mô tô của Trần Văn Khánh

01

Xe mô tô đã qua sử dụng

II

Máy Cưa

1

Cưa máy

Cái

Không có nhãn hiệu, màu đỏ gạch

02

Cưa máy đã qua sử dụng, cũ

2

Cưa máy

Cái

Nhãn hiệu Husqvarna, màu đỏ gạch

02

Cưa máy đã qua sử dụng, cũ

  * Nơi có tài sản đấu giá: UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (04/11/2019 và 05/11/2019).

- Địa điểm xem tài sản: tại kho của UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng)

- Tiền đặt trước: 3.700.000, đ (Ba triệu bảy trăm nghìn đồng).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 100.000, đ/ 01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng ).

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 01/11/2019 đến 16h 30’ ngày 06/11/2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 05/11/2019; 06/11/2019 đến 16h30’ ngày 07/11/2019. Khách hàng nộp tiền bằng tiền mặt hoặc bằng hình thức chuyển khoản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 10 giờ 00 phút ngày 08/11/2019

- Địa điểm: UBND huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.  

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.