Ngày 8/11/2019, đấu giá quyền thuê 12 ki ốt tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ ủy quyền như sau: