Ngày 8/11/2019, đấu giá quyền thuê 12 ki ốt tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: TT Phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ.

3. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước: Quyền thuê 12 ki ốt (thời hạn 05 năm trả tiền một lần)tại, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

Stt

Số hiệu ki ốt

Diện tích/m2

GKĐ/đồng

Tiền đặt trước/đồng

1

Từ số 2 đến số 8; Số 11; 14; 15

16,40 (4,0x4,1)

252.000.000

50.400.000

2

Số 9; 10

16,81 (4,1x4,1)

252.000.000

50.400.000

Tổng cộng

3.024.000.000

4. Thời gian, địa điểm bán đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 14/10/2019 đến 17giờ00 phút ngày 05/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14giờ00 phút ngày 08/11/2019 tại UBND phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

* Các nội dung khác thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn chi tiết;

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ – Địa chỉ: 475 đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk – Điện thoại: 0262 3570 627