Ngày 8/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 8/11/2019 do Sở Tài chính tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

1. Tên tài sản: Tài sản của người bị kết án tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

2. Danh mục tài sản:

+ 01 (một) thửa đất số 110, tờ bản đồ số 34, diện tích 96 m² theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BG016714 mang tên Sùng A Nếnh, do Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ cấp ngày 05/12/2014 tại tổ dân phố 8, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên.

+ Tài sản gắn liền trên đất: Ngôi nhà xây cấp 4, có mái lợp tôn, tường 11, nền gạch Greamic; gồm 4 phòng (2 phòng ngủ,01 phòng khách và 01 phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm.

3. Tổng giá khởi điểm: 953.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi ba triệu đồng).

4. Tiền Đặt trước, tiền hồ sơ

- Tiền đặt trước: 190.600.000 đồng, tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Thời gian nộp từ 7 giờ ngày 06/11/2019 đến 17 giờ ngày 08/11/2019 (Tiền đặt trước phải nổi trên tài khoản của Trung tâm trước 17 giờ ngày 08/11/2019).

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá, điều kiện cách thức tham gia đấu giá.

* Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Từ 7 giờ 00 phút, ngày 18/10/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

* Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/10/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/11/2019 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 34, địa chỉ: Tổ 8, phường Noong Bua, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048./.