Ngày 8/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 như sau: