Ngày 8/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 03 lô đất ở (Lô đất L11, L14, L34 đấu giá lại lần 02) tại khu đất Đống Hương 2, phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng với tổng diện tích 206,2 m2 đất vào mục đích làm nhà ở (bán riêng từng lô). (Quyết định số: 1101/QĐ – UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (đấu giá lại) vào mục đích làm nhà ở tại khu Đống Hương 02, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Quyết định số: 1031a/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 lô đất ở (đấu giá lại) tại khu đất Đống Hương 2 với tổng diện tích 206,2 m2 đã có cơ sở hạ tầng tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Quyết định số: 1291/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 lô đất ở (đấu giá lại) tại khu đất Đống Hương 02, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng).

A. Các lô đất đấu giá quyền sử dụng đất; Giá khởi điểm; Bước giá; Tiền đặt trước.

1.1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 03 lô đất ở (Lô đất L11, L14, L34 đấu giá lại lần 02) tại khu đất Đống Hương 2, phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng với tổng diện tích 206,2 m2 đất vào mục đích làm nhà ở (bán riêng từng lô), cụ thể như sau:

Khu Đống Hương 2. 

hiệu

đất

Số thứ

tự lô đất

Số lượng

Lô đất

Diện tích

từng lô (m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt

trước 20%

(đồng/lô)

LK 01

Diện tích

141,8

m2

Lô 11

1

75,7

5.640.000

426.948.000

85.389.000

(đã làm tròn số)

Lô 14

1

66,1

5.410.000

357.601.000

71.520.000

(đã làm tròn số)

Cộng

LK 01

02

141,8

LK 03

Diện

tích

64,4

m2

Lô 34

1

64,4

5.410.000

348.404.000

69.680.000

(đã làm tròn số)

Cộng

LK 03

01

64,4

Tổng cộng

LK 01 + 03

03

206,2

- Bước giá cho từng lô đất: 200.000 đồng/ m2/ 01 bước giá (Hai trăm nghìn đồng/ m2/ 01 bước giá):

(Bước giá là phần chênh lệch tối thiểu giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

  - Tiền đặt trước cho từng lô đất: 20% đối với mức giá khởi điểm được phê duyệt của từng lô đất: Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

1.2. Mục đích đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất.

1.3. Phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất để giao đất làm nhà ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

1.4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

1.5. Loại đất: Đất ở đô thị.

1.6. Hạ tầng kỹ thuật: Được xây dựng phù hợp với quy hoạch đất ở tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

1.7. Nguồn gốc sử dụng đất: Đất do UBND quận Hồng Bàng, nơi có đất đấu giá quyền sử dụng đất quản lý và đã được giải phóng mặt bằng sạch, quy hoạch đấu giá.

B. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

C. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; Hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá để đăng ký tham gia đấu giá 01 lô đất. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải mua hồ sơ tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

* Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 200.000 đồng/ hồ sơ.

2. Hồ sơ đấu giá gồm các giấy tờ sau:

- Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; mẫu giấy ủy quyền.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất.

- Các quyết định liên quan của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành).

- Giấy ủy quyền (nếu có).

- Giấy Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân) (bản sao).

- Sổ Hộ khẩu (bản sao).

- Giấy nộp tiền đặt trước.

D. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá, nộp phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 16/10/2019 đến 17 giờ ngày 05/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng – Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng (điện thoại: 0225.3678.680).

- Thời gian xem tài sản: Ngày 24 + 25/10/2019 tại địa chỉ nêu trên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05 + 06 + 07/11/2019 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 08/11/2019 tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Hồng Bàng - Số 06 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng - Điện thoại: (0225). 3678680. Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên.

(Lịch cụ thể gửi theo Giấy mời cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng; Địa chỉ: Số 06 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng:

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3678680- 3678681.