Ngày 8/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lập. Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 22 ô đất ở nông thôn tại khu 2, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau: 

STT

Tên ô đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá trị ô đất theo giá khởi điểm

(đồng/ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ôđất)

Tiền hồ sơ (đồng/ô đất)

Bước giá

(đồng/m2)

1

Ô số 1

130,0

2.400.000

312.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

2

Ô số 2

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

3

Ô số 3

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

4

Ô số 4

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

5

Ô số 5

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

6

Ô số 6

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

7

Ô số 7

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

8

Ô số8

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

9

Ô số 9

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

10

Ô số 10

218,0

2.100.000

457.800.000

50.000.000

200.000

50.0000

11

Ô số 11

153,0

2.100.000

321.300.000

50.000.000

200.000

50.0000

12

Ô số 12

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

13

Ô số 13

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

14

Ô số 14

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

15

Ô số 15

140,0

2.300.000

322.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

16

Ô số 16

210,0

2.100.000

441.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

17

Ô số 17

130,0

2.300.000

299.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

18

Ô số 18

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

19

Ô số 19

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

20

Ô số 20

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

21

Ô số 21

120,0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

22

Ô số 22

120,0

2.400.000

288.000.000

50.000.000

200.000

50.0000

TỔNG

2.901,0

6.581.100.000

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND huyện Yên Lập thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 05/11/2019 tại:

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ

- Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên Lập

- UBND xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

5. Xem tài sản: Khách hàng liên hệ với các điểm bán hồ sơ để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa trong hai ngày 21/10/2019 và 22/10/2019.

6. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/11/2019 đến 16h00 phút ngày 07/11/2019.

(Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào thời hạn chốt là: 17h00 phút, ngày 07/11/2019).

Nộp vào tài khoản số: 2716201004106 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh huyện Yên Lập.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng nộp bản sao, hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu chứng từ nộp tiền đặt trước tại điểm thu hồ sơ đến 16h00p ngày 07/11/2019.

7. Đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức thu hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ và Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên Lập từ ngày thông báo đến 17h00p ngày 05/11/2019.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào hồi 07h30 phút ngày 08/11/2019 tại Nhà sinh hoạt cộng đồng khu 4 xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

(Đề nghị khách hàng tham gia đấu giá có mặt trước 15 phút tại địa điểm tổ chức đấu giá để làm thủ tục)

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp Phú Thọ. Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND huyện Yên Lập; UBND xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.