Ngày 8/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông ủy quyền như sau:

 

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường Ybih A Lê Ô, tổ 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông - Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá:

Về đất: Thửa đất số 02, thuộc mảnh trích đo địa chính số TĐ21-2017, tại xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

- Tổng diện tích: 10.243,8 m2.

* Ghi chú: Diện tích của thửa đất có thể thay đổi khi đo đạc, cắm mốc phân lô tại thực địa.

- Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp khác.

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 35.853.300 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi ba ngàn, ba trăm đồng).

Về tài sản gắn liền với đất: 01 Nhà cấp 4 có diện tích 86m2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 71.233.800 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm đồng).

Nơi có tài sản đấu giá: xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 107.087.100 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy triệu, không trăm tám mươi bảy ngàn, một trăm đồng).

Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 08/11/2019 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước (Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên phát hành; Giấy nộp tiền bản chính, bản phô tô để đối chiếu, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu bản chính và bản phô tô để đối chiếu; Sổ hộ khẩu bản phô tô....) cho tổ chức đấu giá tài sản trước trước 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2019 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên – Đường Y Bih A Lê Ô, tổ 3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905060039.