Ngày 8/11/2019, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Cục Quản lý thị trường Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do Cục Quản lý thị trường, Số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể:   

Tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (đồng)

01

Quần Jean, xuất xứ Trung Quốc

202 cái

56.560.000

02

Dao các loại, xuất xứ Thái Lan

24.500 cây

512.148.000

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, thu từ ngày 01/11/2019 đến ngày 05/11/2019 (trong giờ hành chính).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 31/10/2019 và ngày 01/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Kho Cục Quản lý thị trường, Số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 05/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm, giá bán Lô Quần Jean là 150.000 đồng/hồ sơ; giá bán Lô Dao là 500.000 đồng/hồ sơ

4. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 05/11/2019 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 08/11/2019 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864;

Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.