Ngày 8/11/2019, đấu giá hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Công an Thành phố Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Hàng điện lạnh, máy tính để bàn đã qua sử dụng; Nước giặt, nước xả quần, áo; Ly giữ nhiệt, bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 21.528.000 đồng.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 05/11/2019, tại địa chỉ: Số 109/11B, ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 05/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 05/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 07/11/2019).

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 08/11/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Đội Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 109/11B, ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, TPVL, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.827310 hoặc 02703.837911.