Ngày 8/11/2019, đấu giá gỗ củi tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2019 do Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur.

Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Tài sản đấu giá: Đấu giá gỗ củi theo Hồ sơ thiết kế khai thác:

-Tổng sản lượng gỗ: 425,6m3

Trong đó:   

Gỗ lớn: 329,5 m3

Gỗ nhỏ: 14,2 m3

Gỗ cành ngọn:   55,7 m3

  Gỗ thải loại: 26,1 m3 

- Củi: 28,6 m3 tương đương 40,9 ster

(Phương án bán đấu giá cây đứng)

Giá khởi điểm đấu giá: 1.373.530.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng).Mức giá trên không bao gồm thuế GTGT. Chi phí khác, chi phí vận chuyển.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian xem tài sản: Ngày 22/10/2019 và ngày 23/10/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản tọa lạc

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2019 đến 15 giờ 00’ ngày 05/11/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian nhận tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này được quy định tại khoản 2 điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2016). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (trong giờ hành chính).

Thời gian nhận và nộp phiếu trả giá đấu giá: Từ ngày 05/11/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/11/2019 (trong giờ hành chính)

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày tổ chức Công bố giá (Dự Kiến): Vào lúc: 08 giờ 00 phút, ngày 08/11/2019.

Địa điểm công bố giá (dự kiến): Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát (Địa chỉ: 239A Duy Tân, thành phố Pleiku).

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. (ĐT: 02693.887.339).