Ngày 8/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thọ Xuân ủy quyền vào ngày 8/11/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số 58/61 Triệu Quốc Đạt, phườngTân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thọ Xuân, Khu 8, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 30 phút ngày 08 tháng 11 năm 2018 tại UBND xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng 13 lô đất thuộc Khu Đồng Cừ + Lá Khoai thôn Phong Lạc 2 xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân (theo MBQH số 2578 ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thọ Xuân).

*Thông tin chung về khu đất như sau:

Đất đấu giá tại Khu Đồng Cừ + Lá Khoai thôn Phong Lạc 2 xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân (theo MBQH số 2578 ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thọ Xuân).

- Tổng diện tích Khu đất quy hoạch: 2.570 m2. Trong đó:

+ Từ lô đất số 19 đến lô đất số 30: Mỗi lô có diện tích: 200 m2.

+ Lô đất số 31 có diện tích: 170 m2

- Đất đấu giá lần này là: 2.570 m2.

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, hiện trạng các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở (Dùng để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch).

- Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dài.

- Hiện trạng các lô đất: Khu đất đã được thu hồi đất, bồi thường GPMB theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước

5.Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1 Giá khởi điểm của từng lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

5.2 Bước giá: bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước: 30.000.000đồng/01 bộ hồ sơ (Ba mươi triệu đồng cho một hồ sơ tham gia đấu giá).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 15 08 79 999 01 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) – chi nhánh Thanh Hoá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 07/11/2018 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Tất cả các cá nhân và hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018 tại khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 18/10/2018 đến 15 giờ 30 phút ngày 05/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá:

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá QSDĐ nêu trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính); điện thoại: 02373.724.994.