Ngày 7/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2019 do UBND xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Nghĩa Trụ.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở gồm 54 suất đất tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên:

- Thôn Lê Cao: Vị trí 01, gồm 21 suất. Giá khởi điểm (GKĐ): Từ 7.000.000 đ/m2 đến 10.000.000 đ/m2; Vị trí 02, gồm 04 suất. GKĐ: Từ 5.000.000 đ/m2 đến 6.000.000 đ/m2.

- Thôn Đại Tài: Vị trí 01, gồm 11 suất. GKĐ: Từ 5.500.000 đ/m2 đến 7.500.000 đ/m2; Vị trí 02, gồm 06 suất. GKĐ: Từ 6.000.000 đ/m2 đến 10.000.000 đ/m2.

- Thôn Đồng Tỉnh: Vị trí 01, gồm 03 suất. GKĐ: Từ 5.000.000 đ/m2 đến 5.500.000 đ/m2; Vị trí 02, gồm 07 suất. GKĐ: Từ 7.000.000 đ/m2 đến 8.500.000 đ/m2.

- Vị trí số 15, thôn 14, gồm 02 suất. GKĐ: Từ 13.000.000 đ/m2 đến 15.000.000 đ/m2.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đ/suất và 200.000.000 đ/suất.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h00’, ngày 07/09/2019 tại Hội trường HĐND - UBND xã Nghĩa Trụ.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Phương thức trả giá lên

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 19/08/2019 đến 17 giờ 00, ngày 04/09/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Nghĩa Trụ.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Cả ngày 04/09/2019 (thứ 4) buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến hết giờ hành chính tại UBND xã Nghĩa Trụ.

Liên hệ: Phòng TN & MT huyện Văn Giang. ĐT: 0221.3933154; UBND xã Nghĩa Trụ.

ĐT: 0975485680 và Công ty Đấu giá HD Lạc Việt. ĐT: 024.32115234.