Ngày 7/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/8/2019 do Trung tâm dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau: