Ngày 7/6/2019, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2019 do Cục QLTT tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: