Ngày 7/6/2019, đấu giá số lâm sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn một số lâm sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới chuyển giao vào ngày 7/6/2019 như sau:

1. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá

TT

Tên gỗ

Kiểu loại

Số lượng

Khối lượng

(m3)

Chất lượng

(%)

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú

1

Kiền Kiền

phách

12

1,408

90

18.000.000

22.809.600

Nứt nẻ

2

Teng

phách

4

0,480

90

4.000.000

1.728.000

Nứt nẻ

3

Xoan đào

phách

10

1,173

90

4.000.000

4.222.800

Nứt nẻ

Tổng cộng

26

3,061

28.760.400

Làm tròn số

28.760.000

b. Nơi có tài sản đấu giá: Trạm Kiểm lâm Cha Linh - Mù Nú, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Cơ quan có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 2627/QĐ-TTTVPT ngày 19/3/2019 của Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới + Lý lịch gỗ; Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 2628/QĐ-TTTVPT ngày 29/3/2019 của Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới + Lý lịch gỗ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 05/6/2019 tại Trạm Kiểm lâm Cha Linh - Mù Nú, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 05/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 28.760.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày từ ngày 04/6/2019 đến 17 giờ 00 ngày 06/6/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

b. Bước giá: 300.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 05/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 07/6/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.