Ngày 7/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2019 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: