Ngày 7/3/2020, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2020 do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá 15 lô đất tại khu tái định cư Đê Đông, P. Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, cụ thể như sau:

Phiên đấu giá: Vào lúc 14h00’ Thứ 7, ngày 07/03/2020:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h00’ Thứ 4 ngày 04/03/2020 

Ký hiệu
lô đất

Khu đất

Tên đường

Lộ giới (m)

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (trđ)

Tiền đặt trước (trđ)

19

(lô góc)

Khu ĐƠ 01

Đường A1 và đường A8

11 và 13

224,8

30.888.000

6.943.622.400

348

1.200

20

Khu ĐƠ 01

Đường A1

11

110,9

25.740.000

2.854.566.000

143

450

26

Khu ĐƠ 04

Đường A4

15

100

24.453.000

2.445.300.000

123

450

27

Khu ĐƠ 04

Đường A4

15

100

24.453.000

2.445.300.000

123

450

28

Khu ĐƠ 04

Đường A4

15

100

24.453.000

2.445.300.000

123

450

29

Khu ĐƠ 04

Đường A4

15

100

24.453.000

2.445.300.000

123

450

30

(lô góc)

Khu ĐƠ 04

Đường A4 và đường A7

15

212,3

30.888.000

6.557.522.400

328

1.200

01

(lô góc)

Khu ĐƠ 05

Đường A1 và đường A7

11 và 15

119,05

30.888.000

3.677.216.400

184

650

31

Khu ĐƠ 05

Đường A2

15

95

24.453.000

2.323.035.000

117

450

32

Khu ĐƠ 05

Đường A2

15

95

24.453.000

2.323.035.000

117

450

33

Khu ĐƠ 05

Đường A2

15

95

24.453.000

2.323.035.000

117

450

39

Khu ĐƠ 05

Đường A7

15

100

25.740.000

2.574.000.000

129

450

40

Khu ĐƠ 05

Đường A7

15

100

25.740.000

2.574.000.000

129

450

41

Khu ĐƠ 05

Đường A7

15

100

25.740.000

2.574.000.000

129

450

42

Khu ĐƠ 05

Đường A7

15

100

25.740.000

2.574.000.000

129

450

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức đấu giá vào lúc 10h00’ ngày 14/3/2020.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày niêm yết đến 16h00’ trước ngày mở cuộc đấu giá.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

- 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành

- 01 bản sao Giấy CMND

- 01 phiếu thu tiền mua hồ sơ đấu giá

- 01 phiếu thu tiền đặt trước

- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.

Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định.

Tài khoản số: 37037028526799999 tại Oceanbank Quy Nhơn

Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên, đấu giá riêng từng lô đất.

Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 – Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. Địa chỉ: 70 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386