Ngày 7/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư thôn 3, 4, Hải Thành và Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 7/3/2019 như sau:

I. Số lô, vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá: 16 lô đất tại Khu dân cư thôn 3, 4, Hải Thành và Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Vị trí, địa điểm khu đất đấu giá:

a. Vị trí: Vị trí 2, tuyến đường từ khu tái định cư từ xóm cũ đến xóm Tân Lộc; vị trí 2, tuyến từ điểm cuối nhà ông Nguyễn Cường thôn 14 đến giáp ranh xã Hải Dương; vị trí 2, đường Tỉnh lô 11A đoạn từ ráp danh xã Phong Hiền đến tránh lũ.

b. Đặc điểm: Khu dân cư thôn 3 và Hải Thành, quốc lộ 49B, rộng 3m, các lô đất nằm trên tuyến đường quy hoạch 16,5m; rộng 3m; khu dân cư thôn 4, đường rộng 3m; khu dân cư thôn Tân Thành, đường rộng 3m.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: tại Khu dân cư thôn 3, 4, Hải Thành và Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: 

TT

Ký hiệu lô đất


hiệu
thửa
đất

TB
đồ
số

Diện tích

(m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

a. Khu dân cư thôn 3, tờ bản đồ 14 (Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 15/6/2016)

1

Lô 7

T744

14

208,0

Vị trí 2, Tuyến từ khu tái định cư từ xóm cũ đến xóm Tân Lộc

550.000

114.400.000

5.000.000

14.000.000

2

Lô 8

T745

14

208,8

550.000

114.840.000

5.000.000

14.000.000

3

Lô 9

T746

14

210,4

550.000

115.720.000

5.000.000

14.000.000

4

Lô 10

T747

14

190,6

700.000

133.420.000

5.000.000

14.000.000

b. Khu dân cư thôn Hải Thành, tờ bản đồ 04 (Quyết định 331A/QĐ-UBND ngày 31/3/)14.000.000

5

Lô 1

492.0

4

282,0

Vị trí 2, Tuyến đường khu tái định cư từ xóm cũ đến xóm Tân Lộc

200.000

56.400.000

2.000.000

11.000.000

6

Lô 5

496.0

4

440,0

250.000

110.000.000

3.000.000

11.000.000

7

Lô 6

497.0

4

288,0

200.000

57.600.000

2.000.000

11.000.000

8

Lô 7

498.0

4

287,0

200.000

57.400.000

2.000.000

11.000.000

9

Lô 8

499.0

4

286,0

200.000

57.200.000

2.000.000

11.000.000

10

lô 10

500.0

4

312,0

Vị trí 1,Tuyến từ khu tái định cư từ xóm cũ đến xóm Tân Lộc

250.000

78.000.000

2.000.000

11.000.000

11

lô 11

501.0

4

312,0

250.000

78.000.000

2.000.000

11.000.000

12

lô 12

502.0

4

312,0

250.000

78.000.000

2.000.000

11.000.000

13

lô 13

503.0

4

492,0

300.000

147.600.000

4.000.000

11.000.000

c. Khu dân cư thôn 4, tờ bản đồ 15

14

1

T550

15

225,8

Vị trí 2, tuyến từ nhà ông Nguyễn Cường đến giáp ranh xã Hải Dương

220.000

49,676,000

2.000.000

8.000.000

15

2

T551

15

204,6

200.000

40,920,000

2.000.000

6.000.000

d. Khu dân cư thôn Tân Thành, tờ bản đồ 10

16

13

T737

10

386,5

Vị trí 1, Tuyến đường khu tái định cư từ xóm cũ đến xóm Tân Lộc

200.000

77.300.000

4.000.000

11.000.000

Tổng cộng

1.366.476.000

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 04/3/2019 tại Khu dân cư thôn 3, 4, Hải Thành và Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 04/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Ủy ban nhân dân xã Quảng Công.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại Mục II Thông báo đấu giá này từ ngày 04/3/2019 đến 17 giờ 00 ngày 06/3/2019.

- Nộp vào tài khoản số: 017959899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Liên Việt Post-Bank Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Hoặc tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 04/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Công.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 04/3/2019 tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Quảng Công.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

  c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, số vòng đấu giá và phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07/3/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá không hạn chế số vòng; Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Quảng Công./.