Ngày 7/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 11 thửa đất tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: