Ngày 7/3/2019, đấu giá lô máy vi tính, điều hòa… tại tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau: