Ngày 7/3/2019, đấu giá khoản nợ xấu của Công ty Hoa San, VAMC đã mua của Agribank - CN 11

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2019 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Hoa San (Công ty Hoa San), VAMC đã mua của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 11 (Agribank - CN 11) theo Hợp đồng mua bán nợ số 6807/2018/HĐMBN/AGRIBANKCN11-VAMC ngày 28/12/2018.

- Khách hàng vay nợ: Công ty TNHH Hoa San. Địa chỉ: Số 91 đường 204 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Agribank – CN 11.

3. Giá khởi điểm: 53.271.000.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, hai trăm bẩy mươi mốt triệu đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến 05/03/2019 tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu: Ngày 01/03, 04/03 và ngày 05/03/2019 tại trụ sở VAMC.

7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 06/03/2019.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14 giờ 00, ngày 07/03/2019 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Hồng Thúy Trang (Chuyên viên Ban đấu giá tài sản). Điện thoại: 0986.678.132; Email: nguyen.hongthuytrang@sbvamc.vn.