Ngày 7/3/2019, đấu giá 123,32 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá vào ngày 7/3/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá gồm: 123,32 ha (Một trăm hai mươi ba phẩy ba mươi hai hecta) cây Cao Su thanh lý Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng được chia làm 02 gói.

a. Gói đấu số 01: Diện tích 61,33 ha, tổng số cây: 19.898 cây.

Giá khởi điểm: 14.648.728.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi tám ngàn đồng)

Vị trí:

+ Lô 83 - NT 1 tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

+ Lô 33 - NT 3 tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

+ Lô 57 - NT 8 tại xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

+ Lô B73 - NT Phú Riềng Đỏ tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

+ Lô 69 và lô 103 - NT Nghĩa Trung tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

b. Gói đấu số 02: Diện tích 61,99 ha, tổng số cây: 20.072cây.

Giá khởi điểm: 15.508.330.000 đồng (Mười lăm tỷ, năm trăm lẻ tám triệu, ba trăm ba mươi ngàn đồng).

Vị trí:

+ Lô: 87 - NT 2 tại xã Đa kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

+ Lô: 101 - NT 6 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

+ Lô: 57 - NT 9 tại xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

+ Lô 66 - NT Phú Riềng Đỏ tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

+ Lô 64 và lô 64B - NT Minh Hưng tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

4/ Tổng giá khởi điểm: 30.157.058.000 đồng (Ba mươi tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, không trăm năm mươi tám ngàn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản Công do Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng chuyển giao để đấu giá.

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 lần tại phiên đấu giá.

8/ Thời gian bán, tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 19/02/2019 đến ngày 04/03/2019, tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

9/ Thời gian xem tài sản: Ngày 25/02/2019 đến hết ngày 28/02/2019, tại nơi trưng bày tài sản (tại các nông trường: 1, 2, 3, 6, 8, 9, Nghĩa Trung, Minh Hưng, Phú Riềng Đỏ).

10/ Khoản tiền đặt trước là: 20% giá khởi điểm của tài sản được cụ thể như sau:

+ Gói 1 là: 2.930.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm ba mươi triệu đồng).

+ Gói 2 là: 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm triệu đồng).

11/ Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Từ ngày 19/02/2019 đến ngày 04/03/2019 (theo giờ hành chính) tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 07/03/2019 tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (trong giờ hành chính) từ ngày 19/02/2018 đến 04/03/2019.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ CMND (Căn cước công dân), giấy phép kinh doanh sao y, chứng thực đối với tổ chức; CMND (Căn cước công dân) sao y, chứng thực đối với cá nhân.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/ hs/gói

14/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước –Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước hoặc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng- Đ/C: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để biết thêm thông tin chi tiết.