Ngày 7/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2019 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 18 ô đất tại khu 11, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông.

- Diện tích: từ 110,0m2 đến 321,9 m2/ô.

- Giá khởi điểm: từ 2.000.000đ đến 3.000.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 50.000.000đ đến 80.000.000đ/hồ sơ

- Tiền bán hồ sơ: từ 200.000đ đến 500.00đồng/hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

3. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 04/12/2019 tại UBND xã Cổ Tiết và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông.

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 21/11 và 22/11/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 04/12/2019 nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu 08h00’ ngày 07/12/2019 tại UBND xã Cổ Tiết.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/12 đến 16h00 ngày 06/12/2019 nộp tiền vào tài khoản số 1000007057875928 mở tại PGD Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tam Nông của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TNMT, phòng TC-KH huyện Tam Nông; UBND xã Cổ Tiết. 

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ

Dự án: Khu 11, xã Cổ Tiết , huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Thời gian, địa điểm đấu giá:

08h00' ngày 07/12/2019 tại UBND xã Cổ Tiết

STT

Ô đất

Diện tích

Gía khởi điểm

Thành tiền

Bước

giá

Tiền bán hồ sơ

Tiền đặt trước

 

(m²)

(đ/m²)

(đồng)

(đồng/m²)

(đồng)

(đồng)

 

VT1

Xã Cổ Tiết

3.342,0

8.279.360.000

1.290.000.000

 

1

Ô số 01

185,2

2.300.000

425.960.000

50.000

200.000

80.000.000

 

2

Ô số 02

213,4

2.500.000

533.500.000

50.000

500.000

80.000.000

 

3

Ô số 05

150,6

2.500.000

376.500.000

50.000

200.000

50.000.000

 

4

Ô số 06

321,9

2.000.000

643.800.000

50.000,

500.000

80.000.000

 

5

Ô số 07

182,1

2.500.000

455.250.000

50.000

200.000

80.000.000

 

6

Ô số 09

180,4

2.500.000

451.000.000

50.000

200.000

80.000.000

 

7

Ô số 10

184,4

2.500.000

461.000.000

50.000

200.000

80.000.000

 

8

Ô số 11

204,9

3.000.000

614.700.000

50.000

500.000

80.000.000

 

9

Ô số 12

162,2

2.500.000

405.500.000

50.000

200.000

80.000.000

 

10

Ô số 13

120,0

2.500.000

300.000.000

50.000

200.000

50.000.000

 

11

Ô số 14

110,0

2.500.000

275.000.000

50.000

200.000

50.000.000

 

12

Ô số 15

110,0

2.500.000

275.000.000

50.000

200.000

50.000.000

 

13

Ô số 16

209,0

2.500.000

522.500.000

50.000

500.000

80.000.000

 

14

Ô số 17

240,8

2.800.000

674.240.000

50.000

500.000

80.000.000

 

15

Ô số 18

203,7

2.500.000

509.250.000

50.000

500.000

80.000.000

 

16

Ô số 19

164,0

2.500.000

410.000.000

50.000

200.000

80.000.000

 

17

Ô số 20

137,7

2.500.000

344.250.000

50.000

200.000

50.000.000

 

18

Ô số 21

261,7

2.300.000

601.910.000

50.000

500.000

80.000.000