Ngày 7/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2018 do Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Buôn Ma Thuột.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 198, tờ bản đồ 17 phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đất: Diện tích 55 m2.

4. Tổng GKĐ: 3.300.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm triệu đồng).

Tiền đặt trước: 495.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00, ngày 04/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/12/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 03 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.