Ngày 7/1/2019, đấu giá quyền thuê Ki ốt tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2019 do Ban Quản lý các chợ Quận Liên Chiểu ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ban Quản lý các chợ Quận Liên Chiểu, địa chỉ: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Quyền thuê Ki ốt, 04 lô ngành hàng ăn uống chợ Nam Ô: Danh sách lô, ki ốt đấu giá: 

STT

Quyền thuê Ki ốt, 04 lô ngành hàng ăn uống chợ NamÔ

Tiền mua hồ sơ (Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

Đơn giá khởi điểm Đồng/ 5 năm

1

Ki ốt số 111thuộc mặt tiền khu A chợ Nam Ô

200.000

20.500.000

104.640.000

2

Lô số 31khu A-B chợ Nam Ô

50.000

3.600.000

18.000.000

3

Lô số 32khu A-B chợ Nam Ô

100.000

5.500.000

27.600.000

4

Lô số 33khu A-B chợ Nam Ô

100.000

6.000.000

30.000.000

5

Lô số 34khu A-B chợ Nam Ô

50.000

4.000.000

20.400.000

4. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ: Theo bảng kê trên

5. Nơi có Ki ốt, 04 lô ngành hàng ăn uống đấu giá: Tại Chợ Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

6. Thời gian, địa điểm xem Ki ốt, 04 lô ngành hàng ăn uống chợ Nam Ô: Đến trước 16 giờ 00 ngày 04/01/2019, địa điểm xem Ki ốt, 04 lô ngành hàng ăn uống tại chợ Nam Ô, địa chỉ: Chợ Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 04/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Ban Quản lý các chợ Quận Liên Chiểu.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 04/01/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Ban Quản lý các chợ Quận Liên Chiểu để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 07/01/2019, tại Hội trường của Bộ phận quản lý chợ Nam Ô - Đường Trần Bích San- Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.