Ngày 7/1/2019, đấu giá cho thuê 8 ki ốt tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2019 do UBND xã Ea Tóh, huyện Krông Năng ủy quyền như sau: