Ngày 7/11/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2019 do Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm); địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: số 10-12, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

a) Hàng điện máy năm 2018 (lô 1): Số lượng 58 (đơn vị hàng hóa); gồm: Bơm các loại (Bơm chìm, nén, bơm hồ cá ...), đầu máy thổi khí, máy may bao, đầu máy xăng, ...và nhiều loại khác. Giá khởi điểm: 64.746.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

b) Phụ tùng xe ô tô năm 2018 (lô 2): Số lượng 96 (đơn vị hàng hóa); gồm: Bạc đạn, ắc magê, bơm mỡ, lọc dầu, lọc nhớt, bố thắng, đầu Rô-tin, bố ly hợp....và nhiều loại khác. Giá khởi điểm: 19.148.000 đồng (Mười chín triệu, một trăm bốn mươi tám ngàn đồng).

c) Phụ tùng xe máy lô 1 năm 2018 (lô 3): Số lượng 697 (đơn vị hàng hóa); gồm: Sên nhông dĩa, bạc đạn, sên căm, bố thắng dĩa, gác chân cao su ...và nhiều loại khác. Giá khởi điểm: 14.260.000 đồng (Mười bốn triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

d) Phụ tùng xe máy lô 2 năm 2018 (lô 4): Số lượng 481 (đơn vị hàng hóa); gồm: Piston nouvo, Bạc ya các loại, Bạc Dr, dây curoa, SND các loại, bố đùm, đèn lái ...và nhiều loại khác. Giá khởi điểm: 15.617.000đồng (Mười lăm triệu, sáu trăm mười bảy ngàn đồng).

e) Phụ tùng xe máy lô 3 năm 2018 (lô 5): Số lượng 354 (đơn vị hàng hóa); gồm: Sên tải, bố lá, dây curoa, piton bạc, bạc đạn, sên nhông dĩa, xích dĩa, bố thắng ...và nhiều loại khác. Giá khởi điểm: 14.432.000 đồng (Mười bốn triệu, bốn trăm ba mươi hai ngàn đồng).

Hiện tài sản được lưu giữ tại Kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu; số 10-12, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nguồn gốc tài sản là hàng hóa tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu đưa ra đấu giá sung công quỹ Nhà nước.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29, 30, 31/10/2019 tại nơi lưu giữ tài sản Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu.

5. Tiền đặt trước: lô 1: 6.470.000 đồng; lô 2: 1.910.000 đồng; lô 3: 1.420.000 đồng; lô 4: 1.560.000 đồng; lô 5: 1.440.000 đồng, nộp ngày 04, 05, 06 tháng 11/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu; số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: Lô 1: 150.000 đồng/bộ hồ sơ; Lô 2, 3, 4, 5: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2019 đến 17 giờ ngày 04/11/2019 tại Trung tâm (trong giờ hành chính).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

9. Tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 7/11/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên. Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên, ĐT: 0291.3825386.