Ngày 7/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2019 do hòng Tài Chính- Kế Hoạch huyện Giao Thủy và UBND xã Giao Tiến ủy quyền như sau:

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QSDĐ CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI XÃ GIAO TIẾN, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy

(Tên đơn vị được giao xử lý việc đấu giá QSDĐ: Phòng Tài Chính- Kế Hoạch huyện Giao Thủy và UBND xã Giao Tiến.)

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 26 lô (thửa) đất; Tổng diện tích là: 2.840 m2, với tổng giá khởi điểm là: 15.940.000.000 đồng, thuộc xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

STT

Vị trí trên BĐĐC

Số lô

Tổng diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tổng giá khởi điểm (đ)

Tiền đặt trước (đ/lô)

Phí hồ sơ (đ/hồ sơ)

Khu vực

Tờ

Thửa

1

6

20

20 lô

2.000

6.500.000

13.000.000.000

120.000.000

500.000

Khu dân cư còn lại - KV1

2

1

26

06 lô

840

3.500.000

2.940.000.000

95.000.000

200.000

Khu dân cư còn lại - KV1

Tổng cộng

26 lô

2.840

15.940.000.000

2.970.000.000

2. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

2.1. Ngày mở cuộc đấu giá: Buổi sáng từ 07h30 phút ngày 07/11/2019

2.2. Địa điểm mở cuộc đấu giá: Tại Hội trường trụ sở UBND xã Giao Tiến

3. Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ: Từ ngày Niêm yết thông báo đến 16 giờ00’ ngày 05/11/2019 (trong giờ hành chính) tại trụ sở UBND xã Giao Tiến.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày (ngày 01 và ngày 02/11/2019).

Địa điểm: Tại khu đất đấu giá thuộc xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy.

Ngoài thời gian trên người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá, không nhất thiết phải qua tổ chức đấu giá hướng dẫn.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là ngày 04/11, 05/11 và ngày 06/11/2019.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp đồng loạt 01 vòng cho tất cả các lô đất, thửa đất, các vị trí được đưa ra đấu giá tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 3204201004851 của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường, mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Giao Thủy.

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường. Địa chỉ: Số nhà 39, tổ 18 thị trấn Xuân trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Điện thoại /Fax:02283.769.769

UBND xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.