Ngày 7/11/2019, đấu giá may móc thiết bị y tế tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý là (đấu giá gộp, không bán riêng lẻ) vào ngày 7/11/2019 do Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả ủy quyền như sau:

 

Stt

Tên tài sản thanh lý

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá
(đồng)

Giá khởi điểm
(đồng)

1

Máy đo loãng xương bằng siêu âm

Kýhiệu: Osteo Space ACE 675

Hãng sản xuất:Medilink

Nước sản xuất:Pháp

cái

01

200.000

200.000

2

Máy phân tích huyết học 18 thông số

Ký hiệu:66055500

Hãng sản xuất:Beckman Coulter

Nước sản xuất:Mỹ

cái

01

200.000

200.000

3

 

 

Hệ thống ghế nha khoabao gồm:

1.Ghế nha khoa

Ký hiệu:Selene

Hãng sản xuất:Jmorita

Nước sản xuất:Nhật Bản

2.Máy X Quang răng

Ký hiệu:Xgenius

Hãng sản xuất:SRL

Nước sản xuất:Italia

3.Máy lấy cao răng

Ký hiệu:Suprason

Hãng sản xuất:Satelec

Nước sản xuất:Pháp

Hệ thống

01

1.000.000

1.000.000

4

Máy phân tích huyết học 18 thông số

Ký hiệu: KX21

Hãng sản xuất:NihohKohden

Nước sản xuất: Nhật Bản

cái

01

200.000

200.000

5

Máy Monitor theo dõi sản khoa

Ký hiệu: MT-516

Hãng sản xuất:Toitu

Nước sản xuất: Nhật Bản

cái

01

50.000

50.000

6

Máy thở CPAP

Ký hiệu:Smartair Plus

Hãng sản xuất:Tyco Healthcare/ Airox

Nước sản xuất:Pháp

cái

01

50.000

50.000

7

Máy thở Bennett 760

Ký hiệu:760

Hãng sản xuất:Puritan Bennett

Nước sản xuất:Ailen

cái

01

200.000

200.000

8

Máy tạo nén oxy

Ký hiệu:HomeFill 515KS

Hãng sản xuất:Invacare

Nước sản xuất: Mỹ

cái

01

100.000

100.000

9

Máy thở chức năng cao

Ký hiệu: Ivent 2011/AB

Hãng sản xuất:Ivent

Nước sản xuất: Mỹ

cái

01

100.000

100.000

10

Máy siêu âm đen trắng xách tay

Ký hiệu:Ivent SA-600

Hãng sản xuất:Medison

Nước sản xuất:Hàn Quốc

cái

01

100.000

100.000

11

Máy siêu âm đen trắng

Ký hiệu:SDU 450

Hãng sản xuất:Shimadzu

Nước sản xuất:Nhật Bản

cái

01

300.000

300.000

12

Dao mổ điện

Ký hiệu:60-5600-004

Hãng sản xuất:Conmed

Nước sản xuất: Mỹ

cái

01

50.000

50.000

Tổng cộng

2.550.000

- Tổng giá khởi điểm: 2.550.000 đồng (Hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký sở hữu tài sản (nếu có). Người mua được tài sản chi trả các loại thuế, chi phí (nếu có).

- Tiền đặt trước: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 371- Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng /hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 22/10/2019 đến ngày 04/11/2019.

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 04/11/2019 và ngày 05/11/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản của Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày 04/11; 05/11; 06/11/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 07/11/2019.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

  * Điều kiện tham gia đấu giá:

  - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

  - Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh có chức năng xử lý chất thải nguy hại, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

  - Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

  - Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

  - Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

  - Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định bằng tiền mặt tại công ty.

- Hình thức đấu giá: Trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.