Ngày 7/11/2019, đấu giá lô sắt thép, tole phế liệu thu gom tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Pháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2019 do Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức bán đấu giá lô sắt thép, tole phế liệu thu gom từ nhà xưởng bị sập, khối lượng ước tính khoảng 200 tấn. Giá khởi điểm là đơn giá: 8.550 đồng/kg, đã bao gồm thuế GTGT. Giá trị thanh toán = Khối lượng sắt thép, tole phế liệu thực tế cân tại hiện trường thu gom nhân (x) với đơn giá 8.550 đồng/kg qui thành giá trị thực hiện hợp đồng mua bán. Đây là tài sản của Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa thực hiện lựa chọn thủ tục đấu giá rút gọn theo qui định.

Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): Từ ngày 01/11/2019 cho đến 17 giờ 00, ngày 06/11/2019.

Xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 04/11/2019 và ngày 05/11/2019.

Nộp tiền đặt trước ước tính theo khối lượng là: 342.000.000 đồng từ ngày 01/11/2019 cho đến 17 giờ 00, ngày 06/11/2019.

Cuộc đấu giá dự kiến: Lúc 09 giờ 00, ngày 07/11/2019.

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Pháp.

Đ/c: Lầu 7 số 728 - 730 Võ Văn Kiệt, P.1, Quận 5. TPHCM. Tel: 028.38383327.