Ngày 7/11/2019, đấu giá lô gỗ Keo tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2019 do Hội đồng thanh lý Vườn Quốc gia Ba Vì ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Trung tâm); Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng thanh lý Vườn Quốc gia Ba Vì; Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh - Huyện Ba Vì - Thành Phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

* Tài sản đấu giá: Lô gỗ Keo gồm 1,59m3 gỗ.

* Giá khởi điểm cả lô (không có thuế GTGT): 1.749.000 đồng (Một triệu bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng).

* Tiền đặt trước: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

* Bước giá: 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

* Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 25/10/2019 đến ngày 30/10/2019 tại Trụ sở Trung tâm

*Xem tài sản: Ngày 31/10/2019 và ngày 01/11/2019 tại: Trụ sở của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Vì; Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh - Huyện Ba Vì - Thành Phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm cấp hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm cấp túi hồ sơ và đơn đăng ký tham gia đấu giá cho các khách hàng tại trụ sở Trung tâm từ ngày từ ngày 25/10/2019 đến ngày 04/11/2019.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 25/10/2019 đến ngày 04/11/2019.

*Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/11/2019 đến 11h30 phút ngày 06/11/2019.

* Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 07/11/2019 tại Trụ sở Trung tâm.

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá cả lô trên cơ sở hiện trạng tài sản khách hàng xem xét.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 024.33553356, 0915.873.286

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)