Ngày 7/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2019 do Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh ủy quyền như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu ao Đấu, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, gồm 04 thửa: LK-01. Giá khởi điểm: 6.400.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 190.000.000 đ; LK-02. Giá khởi điểm: 5.800.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 190.000.000 đ; LK-03. Giá khởi điểm: 4.800.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 350.000.000 đ; LK-04. Giá khởi điểm: 5.400.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 700.000.000 đ.

Tiền hồ sơ chung: 500.000 đ/hs. Bước giá chung: 100.000 đ/m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 17/09/2019 đến 17h00’, ngày 03/10/2019 (giờ hành chính). Tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử  của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và UBND huyện Mê Linh. Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại: Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia.

4. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/10/2019 đến 17h00’, ngày 03/10/2019 theo phương thức nộp tiền vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Số TK: 117.002.690.660 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh. Nội dung: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá (CMND) …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD thửa “.....” Khu ao Đấu, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 01, 02/10/2019.

6. Xét điều kiện: Ngày 04/10/2019 tại Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’, ngày 07/10/2019 (thứ Hai) tại Hội trường Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh. Đ/c: Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. ĐT: 0243.523.5019.