Ngày 7/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại thôn An Truyền và thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 7/10/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất:16 lô đất tại thôn An Truyền và thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 2.623m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:- 

TT

Ký hiệu Thửa đất

Diện tích (m2)

Vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá trị lô đất (Đồng)

Bước giá (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng)

Thôn An Truyền (Tờ bản đồ địa chính số 16)

1

292

226,5

Vị trí 1, KV 2, 2 mặt đường bê tông hiện trạng và đường quy hoạch 8m

360.000

81.540.000

30.000

16.000.000

2

293

215,5

Vị trí 2, KV 2, 2 mặt đường quy hoạch 7m và đường quy hoạch 8m

370.000

79.735.000

30.000

14.000.000

3

295

195,5

370.000

72.335.000

30.000

14.000.000

4

294

200

Vị trí 2, KV 2, mặt đường quy hoạch 8m

350.000

70.000.000

30.000

14.000.000

5

296

140

350.000

49.000.000

30.000

9.000.000

6

297

140

350.000

49.000.000

30.000

9.000.000

7

298

140

350.000

49.000.000

30.000

9.000.000

8

299

140

350.000

49.000.000

30.000

9.000.000

9

300

140

350.000

49.000.000

30.000

9.000.000

10

301

140

Vị trí 2, KV 2, mặtđường quy hoạch 7m

330.000

46.200.000

30.000

9.000.000

11

302

140

330.000

46.200.000

30.000

9.000.000

12

303

140

330.000

46.200.000

30.000

9.000.000

13

304

140

330.000

46.200.000

30.000

9.000.000

14

305

140

330.000

46.200.000

30.000

9.000.000

15

306

195,5

Vị trí 2, KV 2, 2 mặt đường quy hoạch 7m và đường quy hoạch 8m

370.000

72.335.000

30.000

14.000.000

Thôn Triều Thủy (Tờ bản đồ địa chính số 14)

16

950

189,9

Vị trí 2 (Tuyến đường liên xã Phú Mỹ - Phú An; đoạn từ giáp xã Phú Mỹ đến cầu Đồng Miệu, thôn An Truyền) mặt đường quy hoạch 10m

2.000.000

379.800.000

200.000

75.000.000

Tổng

2.623

1.231.745.000

223.000.000

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 

STT

Giá trị lô đất (đồng)

Tiền mua hs đấu giá

(đồng/lô)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 04/10/2019 tạithôn An Truyền và thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 04/10/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú An.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Phú An.

4. Thời gian, địa điểmmua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 04/10/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 04/10/2019 tại UBND xã Phú An, huyện Phú Vang

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 02/10/2019 cho đến 16h30 ngày 04/10/2019. (Tiền đặt trước phải được xác định báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoảnCông ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 07/10/2019.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên 1m2 đất, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 0234.3958780.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn.