Ngày 7/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Kon Tum ủy quyền như sau:

 1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 10 lô đất còn lại tại khu vực Sân bay cũ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, chi tiết như sau:

  a) Vị trí các thửa đất đấu giá: 10 vị trí đất tại khu vực Sân bay cũ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum (sơ đồ trích lục kèm theo).

  b) Tổng diện tích đất đấu giá: 1.539 m2/10 thửa đất.

  c) Danh mục các thửa đất đấu giá:

  + Đường Chu Văn Tấn: 02 thửa có diện tích 214,6 m2.

  + Đường Đống Đa: 04 thửa có diện tích 508 m2.

  + Đường Nguyễn Hữu Cầu: 04 thửa có diện tích 816,4 m2.

  d) Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

  - Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

  - Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

  - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

  e) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum “Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu vực Sân bay cũ, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum”. Phí hồ sơ, tiền đặt trước cụ thể chi tiết bảng dưới đây: 

STT

Vị trí

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Phí hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm làm tròn số lên (đồng)

Ghi chú

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

I

Đường Nguyễn Hữu Cầu(đoạn từ Bà Triệu - Trần Nhân Tông)

1

254

49

414,5

4.269.992.475

500.000

854.000.000

2

256

49

129,0

1.265.619.000

500.000

254.000.000

3

257

49

127,1

1.246.978.100

500.000

250.000.000

4

258

49

145,8

1.430.443.800

500.000

287.000.000

II

Đường Đống Đa(đoạn từ Lê Hồng Phong - Nhà công vụ Sư Đoàn 10)

5

266

49

127,0

1.050.290.000

500.000

211.000.000

6

267

49

127,0

1.050.290.000

500.000

211.000.000

7

268

49

127,0

1.050.290.000

500.000

211.000.000

8

269

49

127,0

1.050.290.000

500.000

211.000.000

III

Đường Chu Văn Tấn(đoạn từ đường QH số 2 - Nhà công vụ Sư Đoàn 10)

9

39

50

107,8

588.156.800

500.000

118.000.000

10

52

50

106,8

582.700.800

500.000

117.000.000

Tổng

1.539,0

13.585.050.975

5.000.000

2.724.000.000

* Giá trúng đấu giá QSD đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  * Bước giá: Bước giá đấu giá của từng lô/thửa đất trên do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố quy định và đấu giá viên công bố tại phiên bán đấu giá.

4. Thời Gian:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày có thông báo đến 15h00 ngày 04/10/2019.

- Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ:

+ Địa điểm 01: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Kon Tum - Số 542 đường Nguyễn Huệ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (Tầng 02 trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum).

+ Địa điểm 02: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land - Số 230 đường Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum (gần vòng xuyến đường Trần Phú - Bà Triệu).

- Thời gian xem trưng bày tài sản: Từ ngày có thông báo đến ngày 04/10/2019 tại vị trí các thửa đấu giá, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ ngày 03/10/2019 đến 15 giờ 00 ngày 04/10/2019. Nộp chuyển khoản: (Không thu bằng tiền mặt).

+ Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu-Land

+ Số TK: 040087345779, Tại: Ngân hàng Sacombank Tỉnh Kontum

Khách hàng cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty chậm nhất đến 16h00’ ngày 04/10/2019.

- Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 09h00 ngày 07/10/2019 tại Hội trường lớn - Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum (Số 542 Nguyễn Huệ - thành phố Kon Tum).

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Khách hàng quan tâm có nhu cầu tham khảo hồ sơ đấu giá đề nghị liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (230 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0983427783).