Ngày 6/9/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá lô gỗ tròn nhóm VI- VIII, số lượng 230 (khúc) khối lượng: 7,590m3 là tang vật vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân xã Nguyện Phúc, huện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tịch thu sung quỹ Nhà nước vào ngày 6/9/2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2019. Địa điểm đấu giá: Tại Ủy ban nhân dân xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; số lượng, chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước. 

STT

Tên tài sản

Nhóm

Khối lượng (m3)

Chất lượng còn lại %

Đơn giá

(đ/m3)

 

Giá khởi điểm (đồng)

 

Nơi có tài sản

1

Gỗtròn

(Ràng ràng)

VI

1,634

90

1.000.000

1.470.600

Ủy ban nhân dân xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2

Gỗtròn

(Thôi ba, Lòng mang,Trám, SP, Muồng trắng, Trẩu)

VI-VIII

3,773

90

1.000.000

3.395.700

3

Gỗtròn

(Ràng ràng, SP)

VI-VIII

2,183

90

1.000.000

1.964.700

Tổng cộng

7,590

6.831.000

 

Bằng chữ: Sáu triệu tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn./.

                                                                            

- Nơi có tài sản: Tại Ủy ban nhân dân xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

- Tiền đặt trước: 1.300.000đ; Bằng chữ: Một triệu ba trăm nghìn đồng chẵn./.

Thời gian thu tiền đặt trước 03 ngày; ngày 03/9, 04/9 đến 16h 30 phút ngày 05/9/2019. Tiền đặt trước khách hàng nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 23/8/2019 đến 17h00’ ngày 03/9/2019. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.