Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 theo đề nghị của Agribank - Chi nhánh huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất diện tích 876 m2 (300 m2 đất ở và 576 m2 đất vườn) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S169351 mang tên ông Nguyễn Hữu Phúc. Địa chỉ: Xóm Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Giá khởi điểm: 2.385.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến 16 giờ 30 phút, ngày 04/09/2019 đến công ty và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty từ ngày 03/09/2019 đến 16h30, ngày 05/09/2019.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09h00, ngày 06/09/2019 tại Agribank – Chi nhánh huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02043.525.676.