Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung: Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ, bước giá:

1.1 Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng 7.526,5 m2 đất thuộc dự án Trung tâm thương mại Đắk Mil theo mảnh trích đo địa chính số TĐ 08-2019, tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

- Hiện trạng đất trước khi đấu giá: đất trống.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịchvụ

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Nguồn gốc: Thu hồi của UBND huyện Đắk Mil tại Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông,

- Thông tin về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đăk Mil tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 5/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

+ Hệ số sử dụng đất: 1,8 -3.

* Các yêu cầu về không gian, kiến trúc cảnh quan:

+ Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan trên cơ sở tận dụng địa hình, khai thác tối đa điều kiện tự nhiên;

* Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đất phải kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của đô thị Đắk Mil đã được duyệt và các khu vực lân cận.

Ngoài ra phải có giải pháp san nền phù hợp, đảm bảo tiếp cận, an toàn giao thông theo quy định.

* Ghi chú: Diện tích của thửa đất có thể thay đổi khi đo đạc, cắm mốc phân lô tại thực địa. Khi chuẩn bị hồ sơ đấu giá, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá có trách nhiệm đo đạc hoặc thuê đơn vị đo đạc, lập trích đo địa chính và cắm mốc ngoài thực địa.

1.2 Giá khởi điểm: 842.968.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng)

1.3 Tiền đặt trước: 168.600.000 đồng.

1.4 Tiền bán hồ sơ: 3.000.000 đồng.

- Bước giá tối thiểu: 10.000.000 đồng /01 lần trả giá, không hạn chế mức trả giá tối đa.

2. Hồ sơ pháp lý

+ Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi khu đất của UBND huyện Đắk Mil giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý;

+ Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 7.526,5 m2 thu hồi của Trung tâm thương mại Đắk Mil tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý;

+ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích 7.526,5 m2 thuộc dự án Trung tâm thương mại Đắk Mil;

+ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm đối với thửa đất diện tích 7.526,5 m2 thuộc dự án Trung tâm thương mại huyện Đắk Mil.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản: từ ngày 19/8/2019 đến ngày 27/8/2019. Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số TĐ 08-2019 theo mảnh trích đo địa chính của Trung tâm thương mại Đắk Mil tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 14/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/09/2019.

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/09/2019.

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Người đăng ký đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá và hoàn tất các thủ tục các thủ tục sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản do Trung tâm phát hành (theo mẫu)

- Nộp các giấy tờ liên quan đến việc tham gia đấu giá, cụ thể:

- Đối với cá nhân:

+ Bản photo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu có chứng thực.

+ Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định đối với trường hợp cá nhân, chủ hộ gia đình ủy quyền người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

- Đối với tổ chức:

+ Bản photo Giấy đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật có chứng thực.

+ Giấy ủy quyền người đại diện tham gia đấu giá (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp tham gia cuộc đấu giá); Bản photo Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền có chứng thực;

* Lưu ý: Trong trường hợp cá nhân, tổ chức cung cấp bản photo giấy Chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh mà chưa chứng thực thì kèm theo bản chính để đối chiếu.

Người được ủy quyền chỉ được nhận ủy quyền của một cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 06/9/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 và Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; để cá nhân, tổ chức được biết./.