Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng ủy quyền như sau:

1. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt).

2. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (Số 711 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: 08 thửa đất thuộc khu quy hoạch lô 90 và 02 thửa đất tại đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng, cụ thể như sau:

STT

Số thửa

Tờ BĐ

Diện tích (m2)

Quy hoạch xây dựng

Giá khởi điểm

(đồng)

Kiến trúc

Khoảng lùi tối thiểu

(m)

Số tầng tối đa

Mật độ XD (%)

Các thửa đất thuộc KQH Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

1

315

25

294,5

Nhà biệt lập

3

2

50

3.386.750.000

2

316

25

294,7

Nhà biệt lập

3

2

50

3.389.050.000

3

445

25

299,9

Nhà biệt lập

4.5

2

50

4.123.625.000

4

432

25

299,9

Nhà biệt lập

3

2

50

3.448.850.000

5

433

25

300,1

Nhà biệt lập

3

2

50

3.451.150.000

6

435

25

300,0

Nhà biệt lập

3

2

50

3.450.000.000

7

436

25

300,0

Nhà biệt lập

3

2

50

3.450.000.000

8

437

25

300,0

Nhà biệt lập

3

2

50

3.450.000.000

Các thửa đất công tại đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

1

1231

95

119,6

Nhà phố

0

5

90 - 100

2.499.640.000

2

1232

95

118,3

Nhà phố

0

5

90 - 100

2.472.470.000

10

TỔNG CỘNG

33.121.535.000

- Mục đích: Đấu giá giao quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài

4. TIỀN ĐẶT TRƯỚC: 20% giá khởi điểm của thửa đất.

5. THỜI HẠN BÁN HỒ SƠ VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 03/9/2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

6. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/9/2019 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

8. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên./.