Ngày 6/9/2019, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Đường Điện Biên Phủ, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh – Khu phố 9, thị trấn Gio Linh (Tầng 3-Trụ sở UBND huyện Gio Linh).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 06/9/2019, tại Hội trường UBND thị trấn Cửa Việt (buổi sáng: 7h30 - 11h00, buổi chiều bắt đầu vào lúc 13h30-17h00)

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 17 lô đất: Phát triển điểm dân cư thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 520.725.000 đ đến 954.030.000 đ

- Mức nộp tiền đặt trước: theo bảng kê danh mục các lô đất kèm theo.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 04/9/2019, Khách hàng tham gia đấu giá bao nhiêu lô thì nộp tiền đặt trước tương ứng các lô vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị mở tại NHNo&PTNT huyện Gio Linh, tài khoản số 3905 201 004 813 (Không thu tiền mặt tại nơi tổ chức đấu giá).

* Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/8/2019 đến ngày 03/9/2019 tại UBND thị trấn Cửa Việt (trong giờ hành chính)

* Điều kiện:

+ Cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (kèm bản photo).

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản.

Vậy, Trung Tâm thông báo cho khách hàng có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh, Điện thoại: 0233 3631717 hoặc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0914 057 439. 

DANH MỤC NỘP TIỀN KÝ QUỸ CÁC LÔ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN CỬA VIỆT, HUYỆN GIO LINH,

TỈNH QUẢNG TRỊ

Tổ chức đấu giá vào ngày 06/9/2019

 

 

 

 

 

 

 

STT

Số lô

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền ký quỹ (đồng)

Bước giá

Tiền hồ sơ (đồng)

Công trình: Phát triển điểm dân cư thị trấn Của Việt
1. Khu vực 1

1

1

260

767.000.000

90.000.000

10.000.000

500.000

2

2

260

767.000.000

90.000.000

10.000.000

500.000

3

3

294

954.030.000

90.000.000

10.000.000

500.000

4

4

280

550.200.000

90.000.000

10.000.000

500.000

5

5

280

550.200.000

90.000.000

10.000.000

500.000

6

6

265

520.725.000

90.000.000

10.000.000

500.000

7

7

345

677.925.000

90.000.000

10.000.000

500.000

8

8

300

589.500.000

90.000.000

10.000.000

500.000

9

9

300

589.500.000

90.000.000

10.000.000

500.000

10

10

300

589.500.000

90.000.000

10.000.000

500.000

Cộng 1

6.555.580.000

900.000.000

2. Khu vực 2

11

1

299

671.853.000

90.000.000

10.000.000

500.000

12

2

257

549.980.000

90.000.000

10.000.000

500.000

13

3

257

549.980.000

90.000.000

10.000.000

500.000

14

4

257

549.980.000

90.000.000

10.000.000

500.000

15

5

257

549.980.000

90.000.000

10.000.000

500.000

16

6

256

547.840.000

90.000.000

10.000.000

500.000

17

7

270

577.800.000

90.000.000

10.000.000

500.000

Cộng 2

3.997.413.000

630.000.000

Tổng cộng

10.552.993.000

1.530.000.000