Ngày 6/9/2019, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Phú Yên

(BĐT) -Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tuy An ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý: 01 xe ô tô con 7 chỗ, biển số 78B-0591, nhãn hiệu SSang Yong và 01 xe ô tô con 4 chỗ, biển số 78B-0108, nhãn hiệu Honda

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; 0935450117

II. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tuy An. Địa chỉ: 314 Quốc lộ 1, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá tài sản thanh lý gồm:

- Tài sản 1: 01 xe ô tô con 7 chỗ, biển số 78B-0591, nhãn hiệu SSang Yong, số loại Musso661TD1, màu sơn xanh, số máy 92010042506, số khung MC0058. Xe được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0004216 ngày 30/07/2002 do Phòng CSGT tỉnh Phú Yên cấp.

- Tài sản 2: 01 xe ô tô con 4 chỗ, biển số 78B-0108, nhãn hiệu Honda, số loại Caord, số máy 4000714, số khung 302223. Xe được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0002544 ngày 16/06/1998 do Phòng CSGT tỉnh Phú Yên cấp.

IV. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

1. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

Tài sản 2: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng)

2. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)

Tài sản 2: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)

3. Tiền mua hồ sơ:

Tài sản 1: 150.000 đồng/bộ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

Tài sản 2: 150.000 đồng/bộ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

V. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09h30’ ngày 06 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Hạt kiểm lâm huyện Tuy An, địa chỉ: 109 Lê Thành Phương, TT.Chí Thạnh, huyện Tuy An.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VII. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2019 tại Nhà để xe UBND huyện Tuy An, địa chỉ 314 Quốc lộ 1, TT.Chí Thạnh, huyện Tuy An.

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 đến 17h00’ ngày 03 tháng 9 năm 2019 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Tuy An và Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 đến 17h00’ ngày 03 tháng 9 năm 2019 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Tuy An và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty. 

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký và phiếu trả giá theo mẫu quy định của công ty, bản sao chứng minh nhân dân, chứng từ nộp tiền đặt trước.