Ngày 6/9/2019, đấu giá Gỗ các loại và phương tiện hết hạn sử dụng tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Đăk Đoa ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Đak Đoa. Địa chỉ: 146 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá Gỗ các loại và phương tiện hết hạn sử dụng (cắt bán phế liệu) vi phạm hành chính tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể: Lô 1: Lâm sản Khối lượng 49,372 m3 gỗ tròn, xẻ các loại và 02 Ster củi tạp. Giá khởi điểm: 131.612.380 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm mười hai ngàn ba trăm tám mươi đồng)

Lô 2: Phế liệu: Khối lượng 7.515 kg Phương tiện và cộng cụ tịch thu. Giá khởi điểm: 37.575.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 169.187.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu một trăm tám mươi bảy ngàn đồng

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 1: 200.000 đồng; Lô 2: 100.000 đồng;

Thời gian xem tài sản: Ngày 28/08/2019 và 29/08/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/08/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 03/09/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 03/09/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 05/09/2019 (Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá:

Lô 1: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/09/2019

Lô 2: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06/09/2019

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Đak Đoa.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.