Ngày 6/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản ngày 6/9/2018 do Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban quản lý và khai thác quỹ đất huyện Hoằng Hóa

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 06/9/2018.

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở UBND xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng 08 lô đất tại MBQH số 81/MBQH ngày 16/9/2016 (đợt 3) thuộc xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích sử dụng đất: đất ở

- Thời hạn giao đất: lâu dài.

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: từ 304.000.000 đồng/lô đất đến 320.000.000 đồng/lô đất.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu và tại UBND xã Hoằng Phúc từ ngày 14/8/2018 đến hết ngày 03/9/2018 (trong giờ hành chính).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

7.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/1 hồ sơ.

7.2. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Đối tượng tham gia đấu giá: có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

8.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu: Từ ngày 14/8/2018 đến hết ngày 03/9/2018 (Trong giờ hành chính).

- Tại trụ sở UBND xã Hoằng Phúc: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 03/9/2018.

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/9/2018 đến hết ngày 05/9/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN Thanh Hóa. Sau đó nộp giấy tờ về nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá Năm Châu.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại MBQH số 81 thuộc xã Hoằng Phúc.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại phiên đấu giá, tối đa 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

9.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0373.711.456