Ngày 6/9 đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 6/9/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ...

Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 18.876 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.476.124 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 09/08/2018 đến 15h30 ngày 29/08/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          10h00 ngày 06/09/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ ngày 13/09/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018