Ngày 6/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2019 do bà Trương Thị Rết ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Người có tài sản: bà Trương Thị Rết (Địa chỉ: Khu vực 6, Phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu vực 2, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Bán theo từng thửa đất riêng lẻ. Cụ thể: 

Stt

Số thửa

Tờ bản đồ

Loại đất

Diện tích (m2)

01

1595

03

ODT

127,5

02

1596

03

ODT

127,5

03

1597

03

ODT

127,5

04

1598

03

ODT

127,5

Tổng cộng

510

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 30/5/2019 đến ngày 31/5/2019). Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/5/2019 đến 16h00 ngày 03/6/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 

Stt

Số thửa

Loại đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Tiền hồ sơ

01

1595

ODT

127,5

440.000.000đ

60.000.000 đ

200.000 đ

02

1596

ODT

127,5

420.000.000đ

60.000.000 đ

200.000 đ

03

1597

ODT

127,5

420.000.000đ

60.000.000 đ

200.000 đ

04

1598

ODT

127,5

420.000.000đ

60.000.000 đ

200.000 đ

Tổng cộng

510 m2

1.700.000.000 đ

240.000.000 đ

800.000 đ

* Lưu ý:

- Mức giá trên không bao gồm: Thuế trước bạ 0,5%, thuế thu nhập cá nhân 2%, lệ phí công chứng, các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan theo qui định của pháp luật từ việc chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi khách hàng trúng đấu giá. Người trúng đấu giá phải thanh toán các khoản trên.

- Nếu số tiền đặt trước hoặc hồ sơ nộp sau thời gian hết hạn nhận hồ sơ, thì xem như không hợp lệ và không đủ điều kiện tham dự đấu giá.

5. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 60.000.000 đ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 03/6/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức trực tiếp tại công ty hoặc chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

- Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.

- Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 06/6/2019 tại Hội trường Công ty. (Địa chỉ: Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên. Bước giá 30.000.000 đ/1 lần trả giá.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907 030 333

Website: www.daugiaphuongnam.com