Ngày 6/5/2019, đấu giá lô vật tư cũ thanh lý tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do Công ty CP Điện và Môi trường Sơn Tịnh ủy quyền như sau: