Ngày 6/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2020 do Ủy ban nhân dân xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Hiếu Liêm; Địa chỉ: Ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất đối với khu đất có tổng diện tích 26.565,1 m2 thuộc thửa đất số 462, tờ bản đồ số 05 trên địa bàn xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Mục đích sử dụng đất: Sản xuất nông nghiệp.

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất công ích trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm.

*Giá khởi điểm: 90.879.000 đồng (Chín mươi triệu, tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 03/3/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương và tại UBND xã Hiếu Liêm (nộp trực tiếp).

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 03/3/2020 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 462, tờ bản đồ số 05, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 03/3/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/3/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 18.175.000 đồng (Mười tám triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân trong địa phương thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 và 56 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất thuê để sản xuất nông nghiệp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự khiến vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 06/3/2020 tại UBND xã Hiếu Liêm.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447 – 0937.922739 (Khải).