Ngày 6/3/2020, đấu giá Nhà xưởng, vật kiến trúc, cây xanh và MMTB tại tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2020 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Tài sản kê biên Thi hành án là:

Tài sản 01: Nhà xưởng, vật kiến trúc, cây xanh gắn liền trên đất; thiết bị dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng của Công ty cổ phần SX-TM&DV Ngọc Nam Phương tại cụm CN II, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm: 36.467.100.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu một trăm ngàn đồng y./.)

Tài sản 02: Nhà xưởng, vật kiến trúc, cây xanh gắn liền trên đất; máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng (bao gồm cả các hạng mục phát sinh) của Công ty cổ phần SX-TM&DV Ngọc Nam Phương tại cụm CN Dốc Đỏ, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm: 13.729.500.000 đồng (Mười ba tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng y./.)

Tài sản 03: Máy đào bánh xích hiệu KOMASU 20HT và Máy xúc lật bánh lốp hiệu KOBELKO LK600 đã qua sử dụng hiện đang được bảo quản tại cụm CN Dốc Đỏ, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Giá khởi điểm: 175.500.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng y./.)

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 50.372.100.000 đồng (Năm mươi tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu một trăm ngàn đồng y./.).

(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước (nếu có)).

  2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại cụm CN Dốc Đỏ, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và tại cụm CN II, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

3. Tiền đặt trước: 7.200.000.000 đồng đối với tài sản 01; 2.700.000 đồng đối với tài sản 02 và 35.000.000 đồng đối với tài sản 03/1 hồ sơ tham gia đấu giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng /01 bộ hồ sơ đối với tài sản 01 và 02; 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ đối với tài sản 03.

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

- Địa điểm: tại nơi có tài sản đấu giá tọa lạc.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 09h00 ngày 04/03/2020.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 03/03/2020 đến 10h00 ngày 04/03/2020

- Mua và nộp hồ sơ tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, sốTK: 109000617507 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) - CN Quảng Nam.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

10. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08h30 ngày 06/03/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; Đ/c: Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.