Ngày 6/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và ông Vũ Đình Thịnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá:

- Bên thế chấp, chủ sở hữu tài sản (người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền): Ông Vũ Đình Thịnh.

- Bên nhận thế chấp tài sản: Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, số 28 - 30 - 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 028.38231 880 (423).

Tài sản đấu giá: 06 QSDĐ tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay đổi thành phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Trong đó:

- Tài sản thứ 1: 47 thửa đất. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 23.296 m2.

- Tài sản thứ 2: 35 thửa đất. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 21.905 m2.

- Tài sản thứ 3: 9 thửa đất. Tờ bản đồ số 4. Diện tích: 4.331 m2.

- Tài sản thứ 4: Thửa đất số 2141. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 10.124 m2.

- Tài sản thứ 5: Thửa đất số 2140. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 10.124 m2.

- Tài sản thứ 6: 21 thửa đất. Tờ bản đồ số 10. Diện tích: 9.452 m2.

Giá khởi điểm: 57.403.627.614 đồng. Tiền đặt trước: 5.740.000.000 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (chậm nhất ngày 28/12/2019) đến hết ngày 04/12/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 04/12/2019 tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay đổi thành phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nơi có các thửa đất.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 05/12/2019 (trong giờ hành chính).

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 06/12/2019.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.

Đính chính

Ngày 27/11/2019 trên báo “Mua và Bán”, báo “Đấu thầu” và báo “Nông nghiệp Việt Nam” Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn có đăng thông báo đấu giá tài sản: 06 QSDĐ tại xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay đổi thành phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thông tin đạ được đăng tải có nội dung chưa chính xác là:

Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (chậm nhất ngày 28/12/2019) đến hết ngày 04/12/2019 (trong giờ hành chính).

Nay, xin đính chính lại là:

- Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (chậm nhất ngày 28/11/2019) đến hết ngày 04/12/2019 (trong giờ hành chính).

Mọi thắc mắc, chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.